Phòng xông hơi đá muối Spa Thu Thuỷ - Hải Dương

Phòng xông hơi đá muối cho Spa Thu Thuỷ

Địa điểm thi công: Số 13 Tuy Hoà, TP. Hải Dương

Kích thước phòng: 1400x1300x2100 (mm)

Hình ảnh trước khi thi công:

Hình ảnh sau khi thi công:

Khách hàng nói về chúng tôi