Phòng xông hơi gia đình 2000x1300x2100mm

Trước khi cải tạo


 

 

Sau khi lắp đặt

Khách hàng nói về chúng tôi